Tamilus

The best Tamil Aggregator | Tamilus

12/18/2010

இயற்பிலுக்கான நோபெல் பரிசு பெற்றவர்கள்

இயற்பிலுக்கான நோபெல் பரிசு பெற்றவர்கள்


 • 2010 ஆந்தரே கெய்ம் (Andre Geim - உருசியா-நெதர்லாந்து), கொன்சிட்டாண்ட்டின் நோவோசியெலோவ் (Konstantin Novoselov - உருசியா-இங்கிலாந்து)
 • 2009 சார்ல்சு காவோ (Charles Kao - ஹாங்காங் - சீனர்), வில்லார்டு பாயில் (Willard Boyle - அமெரிக்கர்), சியார்ச்சு இ. சுமித் (George E. Smith - அமெரிக்கர்)
 • 2008 யோய்ச்சிரோ நாம்பு (Yoichiro Nambu - நிப்பானிய அமெரிக்கர்), மாக்கோட்டோ காபாயாழ்சி (Makato Kabayashi - நிப்பானியர்), டோழ்சிஇடே மசுக்காவா (Toshihide Maskawa - நிப்பானியர்)
 • 2007 ஆல்பெர்ட் ஃவெர்ட் (Albert Fert  பிரான்ஸ்), பீட்டர் குருன்பெர்க் (Peter Grünberg  ஜெர்மனி)
 • 2006 ஜான் சி. மேத்தர் (John C. Mather  ஐக்கிய அமெரிக்கா), ஜியார்ஜ் எஃவ் ஸ்மூட் ஐக்கிய அமெரிக்கா ) (George F. Smoot)
 • 2005 ராய் ஜெ. குளாபர் (Roy J. Glauber), ஜான் எல். ஹால் (John L. Hall), தியொடர் W.ஹான்ஷ் (Theodor W. Hänsch)
 • 2004 டேவிட் ஜெ. குறாஸ் (David J. Gross), H. டேவிட் பொலிட்ஸர் (H. David Politzer), ஃபிரான்க் வில்செக் (Frank Wilczek)
 • 2003 அலெக்ஸி எ. அப்ரிகோசோவ் (Alexei A. Abrikosov), விட்டலி எல். ஜின்ஸ்ப்ர்க்அந்தொணி ஜெ. லெக்கட் (Anthony J. Leggett) (Vitaly L. Ginzburg),
 • 2002 ரேமண்ட் டேவிஸ் ஜூனியர் (Raymond Davis Jr.), மசடொசி கொஷிபா (Masatoshi Koshiba), ரிகார்டோ கியக்கோனி (Riccardo Giacconi)
 • 2001 எரிக் எ. கார்னல் (Eric A. Cornell), வால்ஃப்காங் கெட்டரெல் (Wolfgang Ketterle), கார்ல் இ. வீமன் (Carl E. Wieman)
 • 2000 ஜோரெசு ஐ. அல்ஃபரவ் (Zhores I. Alferov), ஹெபட் கிரெளமர் (Herbert Kroemer), ஜேக் எஸ். கில்பி (Jack S. Kilby)
 • 1999 ஜெராடஸ் டி ஹூஃவ்ட் (Gerardus 't Hooft), மார்டினஸ் வெல்ட்மன் (Martinus J.G. Veltman)
 • 1998 ராபேட் லாஃப்லின் (Robert Laughlin), ஹோர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோமர் (Horst L. Störmer), டேனியல் ட்சூயி (Daniel C. Tsui)
 • 1997 ஸ்டீவன் ச்சூ (Steven Chu), கிளாடெ கோஃகந்தன்னூட்யி (Claude Cohen-Tannoudji), வில்லியம் ஃவிலிப்சு (William D. Phillips)
 • 1996 டேவிட் லீ (David M. Lee), டக்லசு ஆஷரஃவ் (Douglas D. Osheroff), ராபர்ட் ரிச்சர்ட்சன் (Robert C. Richardson)
 • 1995 மார்டின் பெர்ல் (Martin L. Perl]], ஃவ்ரெடரிக் ரைன்ஸ் (Frederick Reines)
 • 1994 பெர்ட்ரம் பிராக்ஹௌஸ் (Bertram N. Brockhouse), க்ளிஃவ்வோர்டு ஷல் (Clifford G. Shull)
 • 1993 ரசல் ஹல்ஸ் (Russel A. Hulse), ஜொசெஃப் டெய்லர் ஜூனியர் (Joseph Taylor Jr)
 • 1992 ஜியார்ஜியஸ் சார்பக் (Georges Charpak)
 • 1991 பியர் கில் டி கென்னே (Pierre-Gilles de Gennes)
 • 1990 ஜெரோம் ஃவ்ரீட்மன் (Jerome I. Friedman), ஹென்ரி கெண்டல் (Henry W. Kendall), ரிச்சர்ட் டெய்லர் (Richard E. Taylor)
 • 1989 நார்மன் ராம்சே (Norman F. Ramsey), ஹான்ஸ் டேமெல்ட் (Hans G. Dehmelt), ஃவுல்ஃவ்கங் பால் (Wolfgang Paul)
 • 1988 லியான் லேடர்மன் (Leon M. Lederman), மெல்வின் ஷ்வார்ட்சு (Melvin Schwartz), ஜாக் ஸ்டைன்பெர்கர் (Jack Steinberger)
 • 1987 கியொர்க் பெட்னோர்சு (J. Georg Bednorz), ஆலெக்ஸ் முல்லர் (K. Alex Müller)
 • 1986 ஏர்ன்ஸ்ட் ருஸ்க, கெர்ட் பின்னிக், ஹென்ரிக் ரொஹ்ரெர் (Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer)
 • 1985 கிலாஸ் வொன் கிலிட்சிங் (Klaus von Klitzing)
 • 1984 கார்லோ ரூபியா, சிமொன் வன் டெர் மீர்(Carlo Rubbia, Simon van der Meer)
 • 1983 சுப்ரமணியன் சந்திரசேகர், வில்லியம் ஆ. ஃபொவ்லெர் (Subramanyan Chandrasekhar), (William A. Fowler)
 • 1982 கென்னெத் ஜி. வில்ஸன்(Kenneth G. Wilson)
 • 1981 நிகொலஸ் புளோம்பெர்கன், ஆர்தர் எல். சகவ்லொவ், கை எம். சீக்பான் (Nicolaas Bloembergen, Arthur L. Schawlow, Kai M. Siegbahn)
 • 1980 ஜேம்ஸ் குரோனின், வால் ஃபிட்சு (James Cronin, Val Fitch)
 • 1979 [ ஷெல்டன் கிளாஷொ, ஆப்தஸ் சலாம், ஸ்டீவன் வெயின்பர்க் (Sheldon Glashow, Abdus Salaam, Steven Weinberg)
 • 1978 [ பியோடர் காபிட்சா, ஆர்னோ பென்சியாஸ், ராபர்ட் வுட்ரோ வில்சன் (Pyotr Kapitsa, Arno Penzias, Robert Woodrow Wilson
 • 1977 பிலிப் ஆண்டர்சன் (Philip W. Anderson), சர் நெவில் மோட் (Sir Nevill F. Mott), ஜான் வான் வுலெக் (John H. van Vleck)
 • 1976 பர்ட்டன் ரிக்டர் (Burton Richter), சாமுஏல் டிங் (Samuel C.C. Ting)
 • 1975 ஏயிசு போர் (Aage N. Bohr), பென் மோட்டெல்சன் (Ben R. Mottelson), ஜேம்சு ரெயின்வாட்டர் (James Rainwater)
 • 1974 மார்டீன் ரைல் (Martin Ryle), அந்தோனி ஈவிசு (Antony Hewish)
 • 1973 லியோ எசாகி (Leo Esaki), ஐவார் கையெவெர் (Ivar Giaever), பிரையன் ஜோசப்சன் (Brian D. Josephson)
 • 1972 ஜான் பார்டீன் (John Bardeen), லியோன் நீல் கூப்பர் (Leon Neil Cooper), ராபர்ட்டு சுரைஃபர் (Robert Schrieffer)
 • 1971 டெனிசு கேபர் (Dennis Gabor)
 • 1970 Hannes Alfvén, Louis Néel
 • 1969 Murray Gell-Mann
 • 1968 Luis Alvarez
 • 1967 Hans Bethe
 • 1966 Alfred Kastler
 • 1965 Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard P. Feynman
 • 1964 Charles H. Townes, Nicolay G. Basov, Aleksandr M. Prokhorov
 • 1963 Eugene Wigner, Maria Goeppert-Mayer, J. Hans D. Jensen
 • 1962 Lev Landau
 • 1961 Robert Hofstadter, Rudolf Mössbauer
 • 1960 Donald A. Glaser
 • 1959 எமீலியோ சேக்ரே (Emilio Segrè), ஓவென் சேம்பர்லெயின் (Owen Chamberlain)
 • 1958 Pavel A. Cherenkov, Il´ja M. Frank, Igor Y. Tamm
 • 1957 Chen Ning Yang, Tsung-Dao Lee
 • 1956 William B. Shockley, John Bardeen, Walter H. Brattain
 • 1955 Willis E. Lamb, Polykarp Kusch
 • 1954 Max Born, Walther Bothe
 • 1953 Frits Zernike
 • 1952 Felix Bloch, E. M. Purcell
 • 1951 John Cockcroft, Ernest T.S. Walton
 • 1950 Cecil Powell
 • 1949 Hideki Yukawa
 • 1948 Patrick M.S. Blackett
 • 1947 Edward V. Appleton
 • 1946 Percy W. Bridgman
 • 1945 Wolfgang Pauli
 • 1944 Isidor Isaac Rabi
 • 1943 Otto Stern
 • 1942 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
 • 1941 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
 • 1940 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
 • 1939 Ernest Lawrence
 • 1938 Enrico Fermi
 • 1937 Clinton Davisson, George Paget Thomson
 • 1936 Victor F. Hess, Carl D. Anderson
 • 1935 James Chadwick
 • 1934 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
 • 1933 Erwin Schrödinger, Paul A.M. Dirac
 • 1932 Werner Heisenberg
 • 1931 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
 • 1930 சி. வி. இராமன்
 • 1929 Louis de Broglie
 • 1928 Owen Willans Richardson
 • 1927 Arthur H. Compton, C.T.R. Wilson
 • 1926 Jean Baptiste Perrin
 • 1925 James Franck, Gustav Hertz
 • 1924 Manne Siegbahn
 • 1923 Robert A. Millikan
 • 1922 நீல்சு போர்
 • 1921 ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்
 • 1920 Charles Edouard Guillaume
 • 1919 Johannes Stark
 • 1918 Max Planck
 • 1917 Charles Glover Barkla
 • 1916 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
 • 1915 William Lawrence Bragg
 • 1914 Max von Laue
 • 1913 Heike Kamerlingh Onnes
 • 1912 Gustaf Dalén
 • 1911 Wilhelm Wien
 • 1910 Johannes Diderik van der Waals
 • 1909 Guglielmo Marconi, Ferdinand Braun
 • 1908 கேப்ரியல் லிப்மான் (Gabriel Lippmann)
 • 1907 ஆல்பட் மைக்கேல்சன் (Albert A. Michelson - அமெரிக்கா)
 • 1906 ஜே.ஜே.தாம்சன் (J.J. Thomson - யூ.கே.-இங்கிலாந்து)
 • 1905 பிலிப் லெனர்டு (Philipp Lenard - அங்கேரிய ஜெர்மானியர்)
 • 1904 ராலே பிரபு (Lord Rayleigh - யூ.கே.-இங்கிலாந்து
 • 1903 என்ரி பெக்காரல் (Henri Becquerel - பிரான்சு), பியர் கியூரி (Pierre Curie - பிரான்சு), மரீயா சுக்லோடோவுஸ்கா (Maria Sklodowska-Curie|Maria Skłodowska-Curie - பிரான்சு)
 • 1902 எண்ட்ரிக் லொரன்ஸ் (Hendrik A. Lorentz - நெதர்லாந்து), பியீட்டர் சீமன் (Pieter Zeeman - நெதர்லாந்து)
 • 1901 வில்லேம் கோன்ராட் ராண்ட்ஜன் (Wilhelm Conrad Röntgen - ஜெர்மனி)

0 comments:

Post a Comment

அலோ..ஒரு நிமிடம் ..உங்க "கருத்தை சொல்லிட்டு போங்க"