Tamilus

The best Tamil Aggregator | Tamilus

12/21/2010

வேதியியலுக்கான நோபெல் பரிசு பெற்றவர்கள்

வேதியியலுக்கான நோபெல் பரிசு பெற்றவர்கள்

2010 - ரிச்சர்டு ஃகெக் (Richard F. Heck - அமெரிக்கர்), ஐ-இச்சி நெகிழ்சி (Ei-ichi Negishi - நிப்பானியர் (சப்பானியர்)), அக்கிரா சுசுக்கி (Akira Suzuki - நிப்பானியர் (சப்பானியர்)).
2009 - வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் (Venkatraman Ramakrishnan - இந்திய அமெரிக்கர்), தாமஸ் ஸ்டைட்ஸ் (Thomas Steitz - அமெரிக்கர்), அடா யோனத் (Ada Yonath - இஸ்ரேலியர்).
2008 - ஓசாமு ஷிமோமுரா (Osamu Shimomura - ஜப்பானிய அமெரிக்கர்), மார்ட்டின் சால்ஃபி (Martin Chalfie - அமெரிக்கர்), ரோஜர் சியேன் (Roger Tsien - அமெரிக்கர்).
2007 - கெரார்டு எர்ட்டில் (Gerhard Ertl  ஜெர்மனி).

2006 - ரோஜர் கோர்ன்பெர்க் (Roger D. Kornberg  ஐக்கிய அமெரிக்கா).
2005 - இராபர்ட் ஃகிரப்ஸ் (Robert Grubbs), இரிச்சர்ட் ஷ்ராக் (Richard Schrock), யெஸ் ஷெளவின் (Yves Chauvin).
2004 - ஆரோன் சீசனோவர் (Aaron Ciechanover), அவ்ரம் ஹெர்ஷ்கோ (Avram Hershko), இர்வின் ரோஸ் (Irwin Rose).
2003 - பீட்டர் ஆக்ரெ (Peter Agre), ரோடெரிக் மெக்கினோன் (Roderick MacKinnon).
2002 ஜான் B. ஃபெண் (John B. Fenn), கொய்ச்சி டனாகா (Koichi Tanaka), குர்ட் உத்ரிச் (Kurt Wüthrich).
2001 வில்லியம் எஸ். நோல்ஸ் (William S. Knowles), உருயோஜி நோயோரி(Ryoji Noyori), கே. பேரி ஷார்ப்லெஸ் (K. Barry Sharpless).
2000 - ஆலன் ஹீகர் (Alan Heeger), ஆலன் G. மெக்டியர்மிட் (Alan G. MacDiarmid), ஹிடேகி ஷிரகாவா (Hideki Shirakawa).


1999 அஹமது ஸெவயில் (Ahmed Zewail)
1998 Walter Kohn, John Pople
1997 Paul D. Boyer, John E. Walker, Jens C. Skou
1996 Robert F. Curl Jr., Sir Harold Kroto, Richard E. Smalley
1995 Paul J. Crutzen, Mario J. Molina, F. Sherwood Rowland
1994 George A. Olah
1993 Kary B. Mullis, Michael Smith
1992 Rudolph A. Marcus
1991 Richard R. Ernst
1990 Elias James Corey
1989 Sidney Altman, Thomas R. Cech
1988 Johann Deisenhofer, Robert Huber, Hartmut Michel
1987 Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, Charles J. Pedersen
1986 Dudley R. Herschbach, Yuan T. Lee, John C. Polanyi
1985 Herbert A. Hauptman, Jerome Karle
1984 Bruce Merrifield
1983 Henry Taube
1982 Aaron Klug
1981 Kenichi Fukui, Roald Hoffmann
1980 Paul Berg, Walter Gilbert, Frederick Sanger
1979 Herbert C. Brown, Georg Wittig
1978 Peter Mitchell
1977 Ilya Prigogine
1976 William Lipscomb
1975 John Cornforth, Vladimir Prelog
1974 Paul J. Flory
1973 Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson
1972 Christian Anfinsen, Stanford Moore, William H. Stein
1971 Gerhard Herzberg
1970 Luis Leloir
1969 Derek Barton, Odd Hassel
1968 Lars Onsager
1967 Manfred Eigen, Ronald G.W. Norrish, George Porter
1966 Robert S. Mulliken
1965 Robert B. Woodward
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin
1963 Karl Ziegler, Giulio Natta
1962 Max F. Perutz, John C. Kendrew
1961 Melvin Calvin
1960 வில்லார்ட் ஃபிராங்க் லிப்பி (Willard F. Libby)
1959 Jaroslav Heyrovsky
1958 Frederick Sanger
1957 Lord Todd
1956 Sir Cyril Hinshelwood, Nikolay Semenov
1955 Vincent du Vigneaud
1954 Linus Pauling
1953 Hermann Staudinger
1952 Edwin M. McMillan, Glenn T. Seaborg
1951 Max Theiler
1950 Otto Diels, Kurt Alder
1949 William F. Giauque
1948 Arne Wilhelm Kaurin Tiselius
1947 Sir Robert Robinson
1946 James B. Sumner, John H. Northrop, Wendell M. Stanley
1945 Artturi Virtanen
1944 Otto Hahn
1943 George de Hevesy
1942 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1941 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1940 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1939 Adolf Butenandt, Leopold Ruzicka
1938 Richard Kuhn
1937 Albert Szent-Györgyi
1936 Norman Haworth, Paul Karrer
1935 Peter Debye
1934 Harold C. Urey
1933 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை 1/3 பங்கு பிரதான நிதிக்கும் 2/3 பங்கு சிறப்பு நிதிக்குமாக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1932 Irving Langmuir
1931 Carl Bosch, Friedrich Bergius
1930 Hans Fischer
1929 Arthur Harden, Hans von Euler-Chelpin
1928 Adolf Windaus
1927 Heinrich Wieland
1926 The Svedberg
1925 Richard Zsigmondy
1924 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1923 Fritz Pregl
1922 Francis W. Aston
1921 Frederick Soddy
1920 Walther Nernst
1919 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1918 Fritz Haber
1917 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1916 யாருக்கும் பரிசு வழங்கப்படவில்லை, பரிசுத்தொகை சிறப்பு நிதிக்காக ஒதுக்கிவைக்கப்பட்டது.
1915 Richard Willstätter
1914 Theodore William Richards
1913 Alfred Werner
1912 Victor Grignard, Paul Sabatier
1911 Maria Skłodowska-Curie
1910 Otto Wallach
1909 Wilhelm Ostwald
1908 எர்ணஸ்ட் ரதர்ஃவோர்டு (Ernest Rutherford)
1907 எடுவர்டு பூக்னர் (Eduard Buchner)
1906 Henri Moissan
1905 Adolf von Baeyer
1904 Sir William Ramsay
1903 Svante Arrhenius
1902 Emil Fischer
1901 Jacobus H. van 't Hoff

0 comments:

Post a Comment

அலோ..ஒரு நிமிடம் ..உங்க "கருத்தை சொல்லிட்டு போங்க"